Your Cart

เครื่องเป่าลมร้อน PUMA 2000W อุณหภูมิ 3ระดับ PM-20HG3

เครื่องเป่าลมร้อน PUMA 2000W อุณหภูมิ 3ระดับ PM-20HG3
เครื่องเป่าลมร้อน PUMA 2000W อุณหภูมิ 3ระดับ PM-20HG3
เครื่องเป่าลมร้อน PUMA 2000W อุณหภูมิ 3ระดับ PM-20HG3
เครื่องเป่าลมร้อน PUMA 2000W อุณหภูมิ 3ระดับ PM-20HG3
เครื่องเป่าลมร้อน PUMA 2000W อุณหภูมิ 3ระดับ PM-20HG3
เครื่องเป่าลมร้อน PUMA 2000W อุณหภูมิ 3ระดับ PM-20HG3
เครื่องเป่าลมร้อน PUMA 2000W อุณหภูมิ 3ระดับ PM-20HG3

เครื่องเป่าลมร้อน PUMA 2000W อุณหภูมิ 3ระดับ PM-20HG3


แรงดันไฟฟ้า 220V ความถี่ 50 Hz

กำลังไฟฟ้า 2000 W

การตั้งค่าการไหลของอากาศ (ลิตร/นาที)

I:250 ลิตร/นาที 50 °C (ลมเย็น)

II:250 ลิตร/นาที 50-450 °C

III:500 ลิตร/นาที90-600 °C

ความยาวสายไฟ 1.8 ม.

น้ำหนัก 0.84 กก.
Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good
1,100.00 บาท
Ex Tax: 1,100.00 บาท