Your Cart

ทริมเมอร์ PUMA 6mm 500W PM-650T

ทริมเมอร์ PUMA 6mm 500W PM-650T
ทริมเมอร์ PUMA 6mm 500W PM-650T
ทริมเมอร์ PUMA 6mm 500W PM-650T
ทริมเมอร์ PUMA 6mm 500W PM-650T
ทริมเมอร์ PUMA 6mm 500W PM-650T
ทริมเมอร์ PUMA 6mm 500W PM-650T
ทริมเมอร์ PUMA 6mm 500W PM-650T

ทริมเมอร์ PUMA 6mm 500W PM-650T


แรงดันไฟฟ้า 220V

ความถี่ 50Hz

กำลังไฟฟ้าเข้า 500W

ความเร็วรอบ 33500 รอบ/นาที

เส้นผ่านศูนย์กลางของหัวกัด 6 มม.(1/4)

น้ำหนัก 2 กก.

ระดับการป้องกันฉนวน E


Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good
1,730.00 บาท
Ex Tax: 1,730.00 บาท