Your Cart

Power Tools

Model: PM-15DH SKU: 210016539
สกัดไฟฟ้า PUMA 15kg 2800W PM-15DHแรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์ความถี่ 50 เฮิรตซ์กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 2800 วัตต์อัตราการกระแทก 0-1950 รอบ/นาทีพลังงานการกระแทก 95 จูลล์น้ำหนัก 16 กก...
12,120.00 บาท
Ex Tax:12,120.00 บาท
Model: PM-5DH SKU: 210016538
สกัดไฟฟ้า PUMA 5kg 1200W PM-5DH แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์ ความถี่ 50 เฮิรตซ์ กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 1200 วัตต์ อัตราการกระแทก 0-4100 รอบ/นาที พลังงานการกระแทก 26 จูลล์ น้ำหนัก 6.3 กก...
5,500.00 บาท
Ex Tax:5,500.00 บาท
Model: PM-245BL
สว่านกระแทกไร้สาย ไร้แปรงถ่าน PUMA 20V 45N.m. PM-245BL Compact Design หัวจับดอก 10 มม. มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน ทนทาน ประสิทธฺิภาพในการทำงานสูงขึ้น ความร้อนลดลง ลดการบำรุงรักษา มาพร้อมกับแผงวงจรอัจริยะมีระบบ Double Protection ช่วยในการทำการให้มีประสิทธิภาพ และป้องกันการ Overload และความร้อนเกินของทั้งตัว..
3,140.00 บาท
Ex Tax:3,140.00 บาท
Model: PM-280BL SKU: 210016620
สว่านกระแทกไร้สาย ไร้แปรงถ่าน PUMA 20V 80N.m PM-280BLแรงดันไฟฟ้าพิกัด 20 โวลต์มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน ทนทาน ประสิทธฺิภาพในการทำงานสูงขึ้น ความร้อนลดลง ลดการบำรุงรักษา มาพร้อมกับแผงวงจรอัจริยะมีระบบ Double Protection ช่วยในการทำการให้มีประสิทธิภาพ และป้องกันการ Overload และความร้อนเกินของทั้งตัวเครื่องและ..
8,190.00 บาท
Ex Tax:8,190.00 บาท
Model: PM-26DFR SKU: 210016546
 สว่านโรตารี่ PUMA 26" 800W PM-26DFRสว่านโรตารี่ 3 ระบบ (เจาะ, เจาะกระแทก, กระแทก)แรงดันไฟฟ้า 220v/50Hzกำลังไฟ 800 วัตต์ความเร็วรอบ 0-1100 รอบ/นาทีอัตราการกระแทก 0-4900 bpmอัตรากระแทกต่อหนึ่งช่วงชัก 3.0 จูลล์ความสามรถในการเจาะคอนกรีต 26 มม.ความสามารถในการเจาะเหล็ก 13 มม.ความสามารถในการเจาะไม้ 3..
2,930.00 บาท
Ex Tax:2,930.00 บาท
Model: PM-30LR SKU: 210016537
สว่านโรตารี่ PUMA 30mm 1050W PM-30LRสว่านโรตารี่ L Shapeแรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์ความถี่ 50 เฮิรตซ์กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 1050 วัตต์ความเร็วรอบ 900 รอบ/นาทีอัตราการกระแทก 0-3800 bpmความสามารถในการเจาะคอนกรีต 30 มม.น้ำหนัก 4.5 กก...
4,990.00 บาท
Ex Tax:4,990.00 บาท
Model: PM-38LR SKU: 210016544
สว่านโรตารี่ PUMA 38mm 1200W PM-38LR สว่านโรตารี่ L Shape แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์ ความถี่ 50 เฮิรตซ์ กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 1200 วัตต์ ความเร็วรอบ 800 รอบ/นาที ความสามารถในการเจาะคอนกรีต 38 มม. น้ำหนัก 5.65 กก...
5,350.00 บาท
Ex Tax:5,350.00 บาท
Model: PM-260BL SKU: 210016624
สว่านโรตารี่ไร้สาย ไร้แปรงถ่าน PUMA 20V 22mm 600W PM-260BLแรงดันไฟฟ้า 20Vมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน ทนทาน ประสิทธฺิภาพในการทำงานสูงขึ้น ความร้อนลดลง ลดการบำรุงรักษา มาพร้อมกับแผงวงจรอัจริยะมีระบบ Double Protection ช่วยในการทำการให้มีประสิทธิภาพ และป้องกันการ Overload และความร้อนเกินของทั้งตัวเครื่องและแบตเต..
9,710.00 บาท
Ex Tax:9,710.00 บาท
Model: PM-10ED SKU: 210016536
สว่านไฟฟ้า PUMA 10mm 450W PM-10EDดีไซน์สวย เท่ ดุดัน ไม่ซ้ำใคร- แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์- ความถี่ 50 เฮิรตซ์- หัวจับขนาด 10 มม. หัว Clip Lock เปลี่ยนดอกสะดวก ไม่ต้องใช้จำปาขัน- กำลังไฟฟ้า 450 วัตต์- ความเร็วรอบ 2000 รอบ/นาที- ความสามารถในการเจาะ    - อลูมีเนียม Ø15mm  &nbs..
1,310.00 บาท
Ex Tax:1,310.00 บาท
Model: PM-10EDM SKU: 210016542
สว่านไฟฟ้า 10 มม. 500W PM-10EDMแรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์ความถี่ 50 เฮิรตซ์หัวจับขนาด 10 มม.กำลังไฟฟ้า 500 วัตต์ความเร็วรอบ 3300 รอบ/นาทีความสามารถในการเจาะอลูมีเนียม Ø15mmไม้ Ø25mmน้ำหนัก  1.6 กก...
1,220.00 บาท
Ex Tax:1,220.00 บาท
Model: PM-326S SKU: 210016541
เครื่องขัดกระดาษทรายผืนผ้า 260W PM-326S แรงดันไฟฟ้าพิกัด 220 โวลท์ ความถี่พิกัด 50 เฮิรตซ์ กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 260 วัตต์ ความเร็วการขัดต่อนาที 13500 รอบ/นาที ขนาดฐานรองกระดาษทราย : 113x102 มม. ขนาดกระดาษทราย: 140x115 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 1.5 มม. น้ำหนัก : 1.1 กก...
1,510.00 บาท
Ex Tax:1,510.00 บาท
Model: PM-330S SKU: 210016540
เครื่องขัดกระดาษทรายผืนผ้า 300W PM-330Sแรงดันไฟฟ้าพิกัด 220 โวลท์ความถี่พิกัด 50 เฮิรตซ์กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 300 วัตต์ความเร็วการขัดต่อนาที 13000 รอบ/นาทีขนาดฐานรองกระดาษทราย : 92x160 มม.ขนาดกระดาษทราย: 93x230 มม.เส้นผ่านศูนย์กลาง: 2.4 มม.น้ำหนัก : 1.6 กก...
1,740.00 บาท
Ex Tax:1,740.00 บาท
Showing 13 to 24 of 45 (4 Pages)