Your Cart

ลมร้อน

 เครื่องเป่าลมร้อน PUMA 2000W อุณหภูมิ 2 ระดับ+LCD PM-20HGLแรงดันไฟฟ้า 220Vความถี่ 50 Hzกำลังไฟฟ้า 2000 Wการตั้งค่าการไหลของอากาศ (ลิตร/นาที)I:250-500 ลิตร/นาที  50 °C (ลมเย็น)II:250-500 ลิตร/นาที  50-650 °Cพร้อมระบบ Memory function สามารถจดจำอุณหภูมิและแรงลมได้ถึง 4 ครั้ง มาพร้อม จอ ..
1,320.00 บาท
Ex Tax:1,320.00 บาท
เครื่องเป่าลมร้อน PUMA 2000W อุณหภูมิ 2ระดับ PM-20HGแรงดันไฟฟ้า 220Vความถี่ 50 Hzกำลังไฟฟ้า 2000 Wการตั้งค่าการไหลของอากาศ (ลิตร/นาที)                 I:300 ลิตร/นาที  450 °C                    &..
510.00 บาท
Ex Tax:510.00 บาท
เครื่องเป่าลมร้อน PUMA 2000W อุณหภูมิ 3ระดับ PM-20HG3แรงดันไฟฟ้า 220Vความถี่ 50 Hzกำลังไฟฟ้า 2000 Wการตั้งค่าการไหลของอากาศ (ลิตร/นาที)             I:250 ลิตร/นาที  50 °C (ลมเย็น)            II:250 ลิตร/นาที  50-450 °C  ..
1,100.00 บาท
Ex Tax:1,100.00 บาท
Showing 1 to 3 of 3 (1 Pages)