Your Cart

เลื่อยเซาะร่อง

Model: PM-650T SKU: 210016552
ทริมเมอร์ PUMA 6mm 500W PM-650T แรงดันไฟฟ้า 220V ความถี่ 50Hzกำลังไฟฟ้าเข้า 500W ความเร็วรอบ 33500 รอบ/นาที เส้นผ่านศูนย์กลางของหัวกัด 6 มม.(1/4) น้ำหนัก 2 กก. ระดับการป้องกันฉนวน E..
1,730.00 บาท
Ex Tax:1,730.00 บาท
Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)