การเลือกสถานที่ในการติดตั้งปั๊มลม

การเลือกสถานที่ในการติดตั้งปั๊มลมก็มีความสำคัญเช่นกัน เพื่อให้ปั๊มลมมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เราจึงจำเป็นต้องเลือกสถานที่ให้เหมาะสมในการใช้งาน มาดูกันว่าสถานที่แบบไหนที่เหมาะกับการติดตั้งปั๊มลม.... 
✔️พื้นที่มีบริเวณไม่แคบเกินไป 
✔️ เป็นพื้นที่โล่งแจ้ง 
✔️พื้นเรียบ ไม่ลาดเอียง
✔️ระบายความร้อนได้ดี
✔️ไม่มีฝุ่นเยอะและความชื้นน้อย
และที่สำคัญผู้ใช้สามารถตรวจเช็คก่อนและหลังการใช้งานได้สะดวก