พบกับบูธพูม่าได้ที่งาน การประชุมวิชาการครั้งที่ 104

พบกับบูธพูม่าได้ที่งาน การประชุมวิชาการครั้งที่ 104 (1/2560) ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ และ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ผู้เข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างาน ชั้น22 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น.  
นอกจากการจัดประชุมวิชาการของสมาคมทันตแพทย์แล้ว ภายในงานยังมีการออกบูธเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ของทันตแพทย์ พบกับโปรโมชั่นและกิจกรรมมากมายได้ภายในงาน บูธพูม่าของเราอยู่ที่โซน 70-72 อย่าลืมมางานกันเยอะๆนะคะ โอกาศดีๆแบบนี้ห้ามพลาด ! แล้วพบกันที่บูธ Puma !